duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4416 ha
Intravilan: 148 ha
Extravilan: 4268 ha
Populatie: 2120
Gospodarii: 850
Nr. locuinte: 724
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Valea Viilor, Motiş
Asezarea geografica:
Nordul judeţului Sibiu
15 km de Municipiul Mediaş
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Servicii
Mică industrie
Activitati economice principale:
Producţie piese auto
Alimentaţie publică
Comerţ
Zootehnie
Agricultură
Construcţii - materiale de construcţii
Prelucrarea lemnului
Fermă pui de carne şi găini ouătoare
Obiective turistice:
Biserica evanghelică cetate - monument Unesco şi muzeu
Biserica ortodoxă cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Valea Viilor şi Motiş
Zona de agrement "Patru Hotare" (pescuit, promenadă, baie)
Biserica din lemn Motiş
Atelier icoane pe sticlă
Ecomuzeu regional Sibiu
Evenimente locale:
8 noiembrie - festivalul "Marţian Negrea" - în memoria ilustrului compozitor profesor Marţian Negrea născut şi copilărit în Valea Viilor
12 mai - crosul primăverii şi cupa primăverii la tenis de masă
Facilitati oferite investitorilor:
Posibilităţi de construcţie pensiuni agroturistice
Terenuri propice pentru creşterea animalelor şi culturi de pomi fructiferi şi viţă de vie
Amenajare bază de agrement modernă şi lacul "Patru Hotare"
Trasee turistice
Proiecte de investitii:
Proiect de apă-canal în cadrul proiectului "Zone Fierbinţi" derulat prin Ministerul Mediului
Proiect integrat pentru dezvoltarea comunei Valea Viilor prin investiţii în modernizarea reţelei stradale, amenajare spaţii verzi, renovarea căminelor culturale din satele Valea Viilor şi Motiş, dezvoltarea serviciului social - înfiinţare centru amintiri frumoase - Măsura 322 în cadrul FEADR
Renovare şi amenajare grădiniţă în corpul C a Şcolii Gimnaziale "Marţian Negrea" Valea Viilor
Depuse pentru finanţare:
Proiect de amenajare spaţii verzi - Ministerul Mediului
Proiect teren sport - Cancelaria Primului Ministru
Proiect modernizare străzi în comunitatea de romi